Foreningens Regler

Regler i Einherjerne – Som vedtaget på GF 29. januar 2011

Følgende regler blev vedtaget som som gældende på Genralforsamling i Foreningen Einherjerne den
30. Januar 2010.

Godkendelse af scenarier:

§ 7. Stk 5, i vedtægterne lyder ”Medlemmer kan ikke anvende foreningens navn i forbindelse med arrangementer
eller andet uden bestyrelsens godkendelse”.
For at et scenarie kan godkendes af Einherjernes bestyrelse, skal følgende 5 punkter være opfyldt.

1. Arrangørgruppen skal godkendes, hvor der er redegjort for, hvem der er hovedansvarlig og
hvem der er økonomiansvarlig.

2. Den hovedansvarlige skal have afeveret børne-attester på alle i arrangørgruppen til
formanden for Einherjerne.

3. Einherjernes bestyrelse skal på et bestyrelsesmøde godkende et budget for scenariet.
Budgettet skal som udgangspunkt være lavet i 3 forskellige udgaver, hvor der er et med de
spillere man regner med deltager, et med færre og et med fere spiller. (Hvis man har et realistisk
max deltager antal kan budget med fere spillere undlades.)
I budgettet må der ikke indgå fondsmidler, puljer og andre midler man har søgt eller regner
med at søge.
I alle budgetter skal som udgangspunkt afsættes 10 % til uforudsete udgifter.
Som udgangspunkt skal der afsættes 5% af indtægterne til dækning af inddirekte
omkostninger.
Lige efter sidste tilmeldingsdato, skal der afeveres et opdateret budget til bestyrelsen.
(Se i øvrigt regler for regnskab vedtaget af de enkelte bestyrelser).

4. Arrangementet skal føre økonomi over en Foreningskonto.

5. Der skal foreligge en lejekontrakt på et bestyrelsesmøde, fra den location hvor man vil
afholde scenariet. (Det opfordres til at denne kontrakt underskrives af Einherjernes bestyrelse og ikke af
arrangørgruppen selv.)
Som et godkendt Einherjerne scenarie, har man som udgangspunkt lov til at benytte Einherjernes
ressourcer til at afvikle sit scenarie. Så længe det i større omfang koordineres med andre scenarier,
den daglige drift af Einherjerne og bestyrelsen.
Som godkendt scenarie, kan der søges om opstartslån til scenariet hos Einherjernes bestyrelse.

Som udgangspunkt yder Einherjerne underskudsgaranti til godkendte scenarier, så længe de
godkendte budgetter overholdes.

Regler for Bestyrelsesarbejde.

1. Bestyrelsen i et år har ansvaret for at der i løbet af januar året efter bliver afeveret

støtteafregning til kommunen, og a-konto ansøgning om lokaletilskud. Også selv om der
tiltræder en ny bestyrelse inden afeveringsfristen.

2. Bestyrelsen i et år har ansvaret for at der afholdes ordinær generalforsamling i januar
måned.

3. Bestyrelsen skal sørge for at alle indkaldelser og referater, fra generalforsamlinger og
bestyrelsesmøder uploades til foreningens hjemmeside, og udprintes og isættes
bestyrelsesmappen i lokalerne.

4. Formanden koordinerer afeveringen af børneattester til landsforeningssekretæren.

5. Bestyrelsen har pligt til at afholde to stormøder om året, en før sommerferien og en efter
sommerferien.

Comments are closed.