Vores lokaler

Alle medlemmer har mulighed for at bruge Einherjernes lokaler, information om adgang til nøglen til lokalerne, forefindes i den Facebookgruppe som alle registrerede medlemmer kan blive medlem af. Har du ikke Facebook og ikke ønsker at benytte dette medie, kan du med fordel i forvejen, skrive til Bestyrelsen og anmode om adgang til lokalerne, hvorefter du får nærmere besked. Email sendes til: mail@einherjerne.dk

Procedure for åben/luk af lokalerne

Når lokalerne åbnes…

 1. …laves der som det første en lokaleseddel (forefindes i pulten, og skulle der uhensigtsmæssigt mangle lokalesedler, vil vi bede om at du tager udgangspunkt i de andre sedler, og skriver din egen, der er altid blankt papir i pulten). Her noteres dato og klokkeslæt, hvem der har åbnet, hvilket arrangement det drejer sig om samt hvem der er ansvarlig, og hvilken nøgle der er benyttet. Nøglenummeret står på selve nøglen.
 2. Husk at hvis det er lokalenøglen der er blevet brugt, at den ALTID sidder i klemme ved lokalesedlen, således vi ikke risikerer at nogen tager afsted fra lokalerne med lokalenøglen i lommen, og nogen efterfølgende enten ikke kan låse af, eller komme ind i lokalerne ved behov.
 3. Hvis noget af foreningen ejet interiør el.lign. går i stykker under arrangementet, vil vi gerne bede om, at der tages et billede og fremsendes til bestyrelsesmailen, så vi har mulighed for at udbedre skaderne hurtigst muligt.

Når lokalerne lukkes

 1. Alt hvad der har været i sving under arrangementet skal ryddes op og ryddes væk.
 2. Har kaffemaskinen været i gang? Sørg for at slukke den, skylle den af og smide kaffefilteret ud.
 3. Borde og stole stilles på plads.
 4. Der fejes og tørres borde af. Rene karklude forefindes i det høje hvide skab i tekøkkenet.
 5. Toiletterne tjekkes – at de ikke er efterladt med noget i kummerne, papir i håndvasken el.lign.
 6. Har der været brugt service til at lave mad el.lign., vaskes dette op og stilles på plads.
 7. Det viskestykke der er blevet brugt under opvasken, hænges op på den behørige krog inde over vores skraldespand ved tekøkkenet (der er kroge med ugedage), så ved vi nemlig hvornår det skal skiftes.
 8. Husk at tage det med du evt. har stillet i køleskabet af egne madvarer el.lign.
 9. Skraldespandene tømmes og smides i vores skraldespande (husk at sortere dit affald), der er anvist på skraldespanden, hvordan.
 10. Afslut lokalesedlen, ved at notere HVEM der har lukket arrangementet og aflåst lokalerne, samt tidspunkt og med hvilket nøglenummer.
 11. Husk at lås lokalerne og sørg for at lokalenøglen kommer sikker tilbage på plads 🙂

Vejvisning til Lokalerne: 

Rytterknægten 1, 8210 Aarhus V

Comments are closed.