Regler

Regler i Einherjerne

 1. Følgende regler blev vedtaget som som gældende på Genralforsamling i Foreningen Einherjerne den 29. januar 2011.

Godkendelse af scenarier:

§ 7. Stk 5, i vedtægterne lyder ”Medlemmer kan ikke anvende foreningens navn i forbindelse med arrangementer eller andet uden bestyrelsens godkendelse”. For at et scenarie kan godkendes af Einherjernes bestyrelse, skal følgende fem punkter være opfyldt.

 1. Arrangørgruppen skal godkendes, hvor der er redegjort for, hvem der er hovedansvarlig og hvem der er økonomiansvarlig.
 2. Den hovedansvarlige skal have afleveret børneattester på alle i arrangørgruppen til formanden for Einherjerne.
 3. Einherjernes bestyrelse skal på et bestyrelsesmøde godkende et budget for scenariet. Budgettet skal som udgangspunkt være lavet i 3 forskellige udgaver, hvor der er ét med de spillere man regner med deltager, ét med færre spillere og ét med flere spiller. (Hvis man har et realistisk max deltagerantal kan budget med flere spillere undlades.) I budgettet må der ikke indgå fondsmidler, puljer og andre midler man har søgt eller regner med at søge. I alle budgetter skal som udgangspunkt afsættes 10 % til uforudsete udgifter. Som udgangspunkt skal der afsættes 5% af indtægterne til dækning af inddirekte omkostninger. Lige efter sidste tilmeldingsdato, skal der afleveres et opdateret budget til bestyrelsen. (Se i øvrigt regler for regnskab vedtaget af de enkelte bestyrelser).
 4. Arrangementet skal føre økonomi over en Foreningskonto.
 5. Der skal foreligge en lejekontrakt på et bestyrelsesmøde, fra den lokation hvor man vil afholde scenariet. (Det opfordres til at denne kontrakt underskrives af Einherjernes bestyrelse og ikke af arrangørgruppen selv.) Som et godkendt Einherjerne scenarie, har man som udgangspunkt lov til at benytte Einherjernes ressourcer til at afvikle sit scenarie, så længe det i større omfang koordineres med andre scenarier, den daglige drift af Einherjerne og bestyrelsen. Som godkendt scenarie, kan der søges om opstartslån til scenariet hos Einherjernes bestyrelse. Som udgangspunkt yder Einherjerne underskudsgaranti til godkendte scenarier, så længe de godkendte budgetter overholdes.

Regler for Bestyrelsesarbejde.

 1. Bestyrelsen i et år har ansvaret for at der i løbet af januar året efter bliver afleveret støtteafregning til kommunen, og a-konto ansøgning om lokaletilskud. Også selv om der tiltræder en ny bestyrelse inden afleveringsfristen.
 2. Bestyrelsen i et år har ansvaret for at der afholdes ordinær generalforsamling i januar måned.
 3. Bestyrelsen skal sørge for at alle indkaldelser og referater, fra generalforsamlinger og bestyrelsesmøder uploades til foreningens hjemmeside, og udprintes og isættes bestyrelsesmappen i lokalerne.
 4. Formanden koordinerer afleveringen af børneattester til landsforeningssekretæren.
 5. Bestyrelsen har pligt til at afholde to stormøder om året, en før sommerferien og en efter sommerferien.
Scroll to Top